Průběh privátní výuky lyžování- děti

Nákup lekce

 • Lekci zakoupíte online nebo osobně na pokladně lyžařské školy.
 • Při koupi lekce online obdržíte email s potvrzením lekce. Půl hodiny před začátkem lekce vám přijde SMS zpráva, kterou se budete prokazovat u instruktora. Nemusíte již chodit k pokladně lyžařské školy. 
 • Při koupi lekce na pokladně lyžařské školy osobně obdržíte 1x účtenku s potvrzením o zaplacení (uschováte si) a 1x voucher s informacemi o výuce (odevzdáte instruktorovi).

Před lekcí

 • Potkávací místo s instruktorem je u KIDSPARKU (oplocené multifunkční hřiště pod hotelem Emeran nebo pod Mammut barem). 
 • Na místě buďte alespoň 5 minut před začátkem lekce a čekejte na příchod přiděleného instruktora. Instruktora poznáte podle jména na cedulce, kterou má připnutou na uniformě. Jméno instruktora naleznete v SMS zprávě, nebo na voucheru.
 • V případě, že si půjčujete vybavení v půjčovně, doporučujeme vyrazit na Klíny s časovým předstihem. V půjčovně bývá fronta a chvíli trvá, než si vyberete vhodné vybavení. Také počítejte s variantou, že budete nějakou dobu parkovat. Pokud přijdete na lekci pozdě, není možné požadovat za lekci náhradu.
 • Připravte své dítě na výuku:
  • S malými dětmi dojděte před výukou na WC.
  • Dejte dětem do kapsy kapesníčky.
  • Oblečte děti vhodně dle aktuálního počasí.
  • Lyžařská helma pro děti do 15 let je povinná. Doporučujeme lyžařské nebo sluneční brýle.
  • Nazujte dětem lyžařské boty.
  • Ujistěte se, že jsou lyže správně seřízené a mají vhodnou délku.
  • Hůlky vezměte pouze pokročilým lyžařům, začátečníci hůlky nepoužívají.
  • Pokud je vaše dítě pokročilé a půjde lyžovat na sjezdovky, je potřeba zakoupit skipas. Skipas před výukou raději předejte instruktorovi. Možnosti nákupu skipasu:
   • na pokladně lyžařské školy - cenově zvýhodněný hodinový skipas (70 Kč/1 hod.)
   • na pokladně Sport areálu Klíny - jakýkoliv jiný dle ceníku.
 • Připravujte malé děti na to, že budou lyžovat s cizím člověkem a že se nemusí ničeho bát, že to bude zábava :)
 • Instruktoři chodí na výuku včas. Pokud by se tak nestalo, můžete nám dát po hodině zpětnou vazbu (v pokladně lyžařské školy). Budeme se snažit, aby se dále neopakovalo. 
 • S instruktorem proberete lyžařskou úroveň dítěte, vyjednáte cíle výuky a vaše přání. Domluvíte se, kde bude výuka probíhat, kde a v kolik hodin se po výuce potkáte a dítě převezmete. V případě, že bude dítě přebírat jiná osoba, je nutné na to instruktora upozornit, popř. s osobou seznámit. Upřesníte si telefonický kontakt, kdyby se v průběhu výuky objevila neočekávaná situace.
 • Respektujte, prosíme, zákaz vstupu doprovodu do oploceného areálu lyžařské školy (KIDSPARK a JUNIORPARK). Fotit a natáčet můžete třeba z terasy Mammut baru :)

Během lekce

 • Děti procházejí různými úrovněmi a prostředími, kde se zábavnou formou učí dovednosti potřebné k lyžování. 
 • Využíváme terénní nerovnosti (vlny, klopenky, mini u-rampa, bazén, stříšky, klapačky apod.), na kterých se intuitivně zdokonalují. 
 • Lekce začíná vždy krátkou rozcvičkou s instruktorem nebo maskotem v KIDSPARKU.
 • Nejprve se v KIDSPARKU seznamují s prvními krůčky na lyžích na rovince, učí se brzdit a zatáčet na mírném svahu a prochází výše zmíněnými terénními nerovnostmi. 
 • Po zvládnutí bezpečného zastavení a základů zatáčení je možné opustit KIDSPARK a jít do JUNIORPARKU, kde je prudší svah a cestu nahoru usnadní pojízdný koberec. Zde děti otestují, zda naučené dovednosti zvládnou i na prudším svahu. Pokud ano, mohou vyrazit s instruktorem na Pomu, nebo na Lanovku. Děti do 15 let musí na sjezdovce (mimo areál LŠ) nosit výstražnou vestičku lyžařské školy (zapůjčí instruktor).
 • U pokročilých je potřeba první jízdou ověřit v KIDSPARKU a JUNIORPARKU, zda dítě umí zastavit a zná základy zatáčení a poté je možné jít na sjezdovku. 
 • Pokročilé děti trénují na sjezdovce např. slalom, jízdu pozpátku, jízdu v boulovitém terénu, zvyšují rychlost jízdy a tím se dostávají k jízdě po hranách, střídají poloměr oblouku, apod. Mohou jet i mimo sjezdovku do volného terénu. V případě zájmu mohou vyzkoušet i freestyle - malé skoky a funboxy. 
 • Přítomnost rodičů při výuce hlavně malých dětí je nežádoucí, jsou zbytečně rozptylovány. Své ratolesti je možné sledovat z povzdáli tak, aby vás neviděly.
 • Instruktor ukončuje hodinu vždy u KIDSPARKU. Je nutné přijít na konec hodiny včas, aby instruktor ani děti nemuseli čekat.
 • Instruktor zhodnotí hodinu, předá dítěti průkaz lyžaře, kam mu nalepí samolepku znázorňující pokrok v uplynulé lekci a domluví se s rodiči na dalším postupu.
 • Vrácení výstražné vestičky instruktorovi.

Po lekci

 • Možnost rezervace další hodiny se stejným instruktorem.
 • Plnění domácího úkolu, který zadal instruktor na další hodinu ☺

 

Průběh privátní výuky lyžování- děti

© 2023 Insion.cz

ZIMLET Klíny, s.r.o
ve Sport areálu Klíny
Rašov 64, 436 01 Klíny

IČ 22802126, DIČ CZ22802126

Přihlášení:

Platební brána ComGate (https://www.comgate.cz/cz/platebni-brana):