Průběh privátní výuky lyžování- děti

Nákup lekce

 • Lekci zakoupíte online nebo osobně na pokladně lyžařské školy.
 • Při koupi lekce online obdržíte email s potvrzením lekce. Půl hodiny před začátkem lekce vám přijde SMS zpráva, kterou se budete prokazovat u instruktora. Nemusíte již chodit k pokladně lyžařské školy. 
 • Při koupi lekce na pokladně lyžařské školy osobně obdržíte 1x účtenku s potvrzením o zaplacení (uschováte si) a 1x voucher s informacemi o výuce (odevzdáte instruktorovi).

Před lekcí

 • Potkávací místo s instruktorem je u KIDSPARKU (oplocené multifunkční hřiště pod hotelem Emeran nebo pod Mammut barem). 
 • Na místě buďte alespoň 5 minut před začátkem lekce a čekejte na příchod přiděleného instruktora. Instruktora poznáte podle jména na cedulce, kterou má připnutou na uniformě. Jméno instruktora naleznete v SMS zprávě, nebo na voucheru.
 • V případě, že si půjčujete vybavení v půjčovně, doporučujeme vyrazit na Klíny s časovým předstihem. V půjčovně bývá fronta a chvíli trvá, než si vyberete vhodné vybavení. Také počítejte s variantou, že budete nějakou dobu parkovat. Pokud přijdete na lekci pozdě, není možné požadovat za lekci náhradu.
 • Připravte své dítě na výuku:
  • S malými dětmi dojděte před výukou na WC.
  • Dejte dětem do kapsy kapesníčky.
  • Oblečte děti vhodně dle aktuálního počasí.
  • Lyžařská helma pro děti do 15 let je povinná. Doporučujeme lyžařské nebo sluneční brýle.
  • Nazujte dětem lyžařské boty.
  • Ujistěte se, že jsou lyže správně seřízené a mají vhodnou délku.
  • Hůlky vezměte pouze pokročilým lyžařům, začátečníci hůlky nepoužívají.
  • Pokud je vaše dítě pokročilé a půjde lyžovat na sjezdovky, je potřeba zakoupit skipas. Skipas před výukou raději předejte instruktorovi. Možnosti nákupu skipasu:
   • na pokladně lyžařské školy - cenově zvýhodněný hodinový skipas (70 Kč/1 hod.)
   • na pokladně Sport areálu Klíny - jakýkoliv jiný dle ceníku.
 • Připravujte malé děti na to, že budou lyžovat s cizím člověkem a že se nemusí ničeho bát, že to bude zábava :)
 • Instruktoři chodí na výuku včas. Pokud by se tak nestalo, můžete nám dát po hodině zpětnou vazbu (v pokladně lyžařské školy). Budeme se snažit, aby se dále neopakovalo. 
 • S instruktorem proberete lyžařskou úroveň dítěte, vyjednáte cíle výuky a vaše přání. Domluvíte se, kde bude výuka probíhat, kde a v kolik hodin se po výuce potkáte a dítě převezmete. V případě, že bude dítě přebírat jiná osoba, je nutné na to instruktora upozornit, popř. s osobou seznámit. Upřesníte si telefonický kontakt, kdyby se v průběhu výuky objevila neočekávaná situace.
 • Respektujte, prosíme, zákaz vstupu doprovodu do oploceného areálu lyžařské školy (KIDSPARK a JUNIORPARK). Fotit a natáčet můžete třeba z terasy Mammut baru :)

Během lekce

 • Děti procházejí různými úrovněmi a prostředími, kde se zábavnou formou učí dovednosti potřebné k lyžování. 
 • Využíváme terénní nerovnosti (vlny, klopenky, mini u-rampa, bazén, stříšky, klapačky apod.), na kterých se intuitivně zdokonalují. 
 • Lekce začíná vždy krátkou rozcvičkou s instruktorem nebo maskotem v KIDSPARKU.
 • Nejprve se v KIDSPARKU seznamují s prvními krůčky na lyžích na rovince, učí se brzdit a zatáčet na mírném svahu a prochází výše zmíněnými terénními nerovnostmi. 
 • Po zvládnutí bezpečného zastavení a základů zatáčení je možné opustit KIDSPARK a jít do JUNIORPARKU, kde je prudší svah a cestu nahoru usnadní pojízdný koberec. Zde děti otestují, zda naučené dovednosti zvládnou i na prudším svahu. Pokud ano, mohou vyrazit s instruktorem na Pomu, nebo na Lanovku. Děti do 15 let musí na sjezdovce (mimo areál LŠ) nosit výstražnou vestičku lyžařské školy (zapůjčí instruktor).
 • U pokročilých je potřeba první jízdou ověřit v KIDSPARKU a JUNIORPARKU, zda dítě umí zastavit a zná základy zatáčení a poté je možné jít na sjezdovku. 
 • Pokročilé děti trénují na sjezdovce např. slalom, jízdu pozpátku, jízdu v boulovitém terénu, zvyšují rychlost jízdy a tím se dostávají k jízdě po hranách, střídají poloměr oblouku, apod. Mohou jet i mimo sjezdovku do volného terénu. V případě zájmu mohou vyzkoušet i freestyle - malé skoky a funboxy. 
 • Přítomnost rodičů při výuce hlavně malých dětí je nežádoucí, jsou zbytečně rozptylovány. Své ratolesti je možné sledovat z povzdáli tak, aby vás neviděly.
 • Instruktor ukončuje hodinu vždy u KIDSPARKU. Je nutné přijít na konec hodiny včas, aby instruktor ani děti nemuseli čekat.
 • Instruktor zhodnotí hodinu, předá dítěti průkaz lyžaře, kam mu nalepí samolepku znázorňující pokrok v uplynulé lekci a domluví se s rodiči na dalším postupu.
 • Vrácení výstražné vestičky instruktorovi.

Po lekci

 • Možnost rezervace další hodiny se stejným instruktorem.
 • Plnění domácího úkolu, který zadal instruktor na další hodinu ☺

 

Průběh privátní výuky lyžování- děti

© 2023 Insion.cz

ZIMLET Klíny, s.r.o
ve Sport areálu Klíny
Rašov 64, 436 01 Klíny

IČ 22802126, DIČ CZ22802126

Přihlášení:

Platební podmínky:

Online platby pro nás zajišťuje platební brána Comgate. Poskytovatel služby, společnost ComGate Payments, a. s., je licencovaná Platební instituce působící pod dohledem České národní banky. Platby probíhající skrze platební bránu jsou plně zabezpečeny a veškeré informace jsou šifrovány. Další informace a kontakty na www.comgate.cz.