CZ | DE | EN

Všeobecné obchodní podmínky

Společnosti ZIMLET Klíny, s.r.o.
se sídlem Rašov 64, Klíny 43601
identifikační číslo: 22802126
vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem, spisová značka C 32403

Letní příměstské tábory 2021

 1. Smluvní vztah
 1. Společnost ZIMLET Klíny, s.r.o. zastoupena Ing. Alenou Daleckou (dále jen organizátor) organizuje příměstské letní tábory pro jednotlivce (dále jen klient) o letní prázdniny pro okres Most.
 1. Popis služby
 1. Tábory probíhají 5 dní od pondělí do pátku ve vypsaných termínech, které jsou zveřejněné na webových stránkách www.zimlet.cz nebo www.kliny.cz.
 2. Náplní táborů jsou sportovní a zážitkové volnočasové aktivity určené dětem od 6 do 15 let.
 3. Tábory jsou organizovány a vedeny zkušenými a odborně způsobilými instruktory.
 4. Klienty převezmou v Mostě, Záluží či Litvínově zástupci organizátora a budou autobusem dopraveni do Sport areálu Klíny, kde bude probíhat celodenní program.
 5. Program bude organizován jako skupinový, klienti budou rozděleni do družstev. Počet klientů v jednom družstvu bude záviset na dané aktivitě.
 6. Oběd bude zajištěn v restauraci Stará škola a v průběhu dne bude klientům poskytnuta dopolední a odpolední svačina. Součástí stravování je pitný režim.
 7. Po ukončení programu budou klienti odvezeni zpět do Mostu, Záluží a Litvínova.
 1. Harmonogram služby
 1. Od pondělí do pátku bude zajištěna každodenní autobusová doprava z Mostu na Klíny a zpět se zastávkou v Záluží a Litvínově.
 2. Harmonogram přepravy:
 • odjezd v 7:20 z Mostu od sportovní haly (každý den)
 • odjezd v 7:35 ze Záluží od budovy Unipetrolu (každý den)
 • odjezd v 7:50 z Litvínova z autobusového nádraží (každý den)
 • odjezd v 16:30 z Klínů do Litvínova
 • odevzdání klientů v 16:45 v Litvínově na autobusovém nádraží (každý den)
 • odevzdání klientů v 16:50 v Záluží u budovy Unipetrolu (každý den)
 • odevzdání klientů v 17:00 v Mostě u sportovní haly (každý den)
 1. Harmonogram táborů:
 • od 8:30 do 11:30 a od 13:30 do 16:00 probíhá sportovní a zážitkový program
 • 11:30 – 13:30 – oběd v restauraci a polední klid
 1. Rezervace služby
 1. Rezervovat službu je možné zaplacením částky uvedené v bodě 7. a vyplněním přihlášky na www.booking.zimlet.cz
 1. Místo a termín čerpání služby
 1. Místo: Sport areál Klíny, Rašov 64, Klíny 436 01
 2. Termín: dle termínové tabulky na http://www.zimlet.cz/aktivity-deti/letni-primestsky-tabor-pro-deti nebo http://www.kliny.cz/leto/letni-aktivity/detske-tabory
 1. Vznik smluvního vztahu
 1. Smluvní vztah mezi klientem a organizátorem vzniká na základě klientem zaplaceného kurzovného. Tímto okamžikem dojde k uzavření smluvního vztahu, podle kterého se organizátor zavazuje poskytnout služby v dohodnutém rozsahu a kvalitě a klient souhlasí s těmito obchodními podmínkami a bude je respektovat. Nezletilé účastníky přihlašují a zastupují jejich zákonní zástupci.
 1. Cena služby
 1. Cena služby je 3.890 Kč. Cena je včetně DPH.
 2. Cena zahrnuje:
  • 5x doprava z Mostu, Záluží nebo Litvínova na Klíny a zpět,
  • organizace programu, instruktory a zdravotníka po celou dobu trvání akce,
  • vstupné a pronájmy sportovišť (lanový park, jízda lanovkou, jízda na bobové dráze, sportovní hala, lezecká stěna, zvířecí farma, minigolf, venkovní hřiště),
  • zapůjčení vybavení potřebné k aktivitám (jistící set na lezení a do lanového parku, koloběžku, přilbu, vybavení na minigolf, vybavení sportovní haly a venkovního hřiště),
  • 5x oběd v restauraci Stará škola, dopolední a odpolední svačiny a pitný režim,
  • drobné ceny do soutěží,
  • fotky z tábora (fotky budou k dispozici na www.rajce.idnes.cz),
  • klienti jsou pojištěni v rámci všeobecných pojišťovacích podmínek dopravce, pouze pro případy zaviněné dopravcem, po dobu přepravy veřejným dopravcem z místa odjezdu do cílové stanice a zpět.
 3. V ceně služby není zahrnuto úrazové pojištění zákazníka. Organizátor doporučuje klientovi uzavřít smlouvu o úrazovém pojištění s některou z pojišťoven.
 4.  V případě, že nebude možné kvůli situaci s koronavirem letní příměstské tábory uspořádat, nebude kurzovné vráceno, ale bude převedeno na úhradu tábora v roce 2022. 
 1. Platební podmínky
 1. Zástupce klienta platí za službu cenu 3.890 Kč skrze online platební brány ComGate na www.booking.zimlet.cz.
 2. V případě, že na tábor přispívá zástupci klienta zaměstnavatel, má možnost nechat si v online rezervačním systému na www.booking.zimlet.cz vystavit fakturu na částku 3.890 Kč pro svého zaměstnavatele. Faktura má splatnost 14 dní.
 1. Práva a povinnosti organizátora
 1. Tábor je určen pro děti od 6 do 15 let.
 2. Organizátor neuzavírá pro klienty úrazové pojištění.
 3. Organizátor neodpovídá za škody způsobené poskytovatelem stravování v Penzionu Stará škola.
 4. Jeden turnus táboru proběhne pouze v případě, přihlásí-li se alespoň 25 zájemců o daný termín.
 5. Organizátor může pořizovat fotodokumentaci a multimediální záznamy z celé akce za účelem propagace.
 6. Organizátor neodpovídá za škodu vzniklou klientovi, kterou nezavinil organizátor a jeho zástupci.
 1. Práva a povinnosti klienta
 1. Klient musí být poučen a respektovat tyto zásady bezpečnosti a chování:
  • Po celou dobu akce se budu řídit pokyny svého instruktora.
  • Nikdy se nevzdálím od svého instruktora bez jeho vědomí.
  • Budu dodržovat provozní řád jednotlivých sportovišť.
  • Při používání jistících prostředků vždy nechám instruktorem zkontrolovat, zda mám vše správně zajištěné.
  • Po celou dobu akce se budu chovat opatrně, nebudu riskovat a přeceňovat své síly.
  • Neomezím ani neohrozím ostatní klienty při jakékoli činnosti.
  • Nebudu pít alkoholické nápoje, nebudu kouřit a nebudu užívat omamné látky.
  • Budu dodržovat pravidla slušného chování a respektovat provozní řád Sport areálu Klíny.
  • Vždy zastavím a počkám na určeném místě instruktorem.
  • Při jízdě na lanovce budu dodržovat přepravní řád.
  • Při sjezdu na koloběžce budu dodržovat tyto zásady:
   1. Před zahájením jízdy z kopce se vždy podívám nad sebe, abych nevjel/a do cesty jiné osobě, a tak neohrozil/a jeho ani sebe.
   2. Při sjíždění budu jezdit opatrně, nebudu riskovat a přeceňovat své síly.
   3. Nebudu zastavovat na exponovaných místech, ale na širokém přehledném úseku a na kraji sjezdové trati.
   4. Budu používat ochrannou helmu.
 2. Klient má právo na řádné a včasné poskytnutí sjednaných a zaplacených služeb.
 3. Klient má právo reklamovat případné vady poskytnutých služeb nejpozději do 48 hodin po ukončení kurzu.
 4. Klient má právo být seznámen s případnými změnami programu akce, rozsahu služeb a ceny.
 5. Klient má právo zrušit svoji účast kdykoliv před zahájením čerpání služeb odstoupením od smlouvy v souladu s podmínkami v bodu XIII. těchto podmínek.
 6. Klient má právo na ochranu osobních dat a informací, které jsou uvedené v přihlášce a dalších listinách, před nepovolanými osobami v souladu s platnými zákony.
 7. Klient je povinen řídit se pokyny instruktorů či osob určených organizátorem a dodržovat jejich pokyny a stanovený program, dodržovat právní předpisy. V případě porušení právních předpisů nebo závažného narušování programu či průběhu akce je organizátor oprávněn klienta z táboru vyloučit, přičemž klient ztrácí nárok na další služby, stejně tak jako nárok na úhradu služeb dosud nevyužitých.
 8. Klient je povinen dostavit se na akci v odpovídajícím zdravotním stavu.
 9. Klient je povinen při zdravotním omezení nebo nemoci (např. cukrovka, epilepsie...) toto uvést do přihlášky. Za škody způsobené zatajením této skutečnosti nepřejímá organizátor odpovědnost.
 10. Organizátor má právo nepřijmout klienta se zdravotním omezením (po zhodnocení rizik a vhodnosti programu danému omezení).
 11. Klient je povinen zdržet se jednání, které by mohlo ohrozit či poškodit zdraví a majetek ostatních klientů / účastníků, dodavatelů služeb nebo organizátora, či je jinak omezoval.
 12. Klient je povinen uhradit škodu, kterou způsobil v dopravním prostředku, na vybavení nebo zařízení, kde čerpá služby zajištěné dle smlouvy.
 13. Zákonný zástupce klienta souhlasí s účastí klienta na těchto aktivitách:
  • Lezení na umělé stěně, lezení na malé skále s jištěním, lanový park, jízda na bobové dráze, lesní parkur, sjezd na koloběžce či kole, jízda lanovkou, sportovní hry a turnaje, pěší výlet, koupání v bývalé hasičské nádrži, cvičení s vlastním tělem, návštěva zvířecí farmy, jízda na koni, rozdělávání ohně pod dohledem vedoucího tábora, vaření na ohni, maskování ­ malování na tělo (hlínou, apod.), noční stezka odvahy, spaní pod širým nebem, hra minigolfu a další…
  • Veškeré aktivity budou probíhat pod neustálým dohledem a asistencí vedoucích tábora a účast na aktivitách je pro klienty dobrovolná.
  • V případě, že zákonný zástupce nesouhlasí s absolvováním některé aktivity, vyplní informaci do pole „poznámky a upřesnění“ v přihlášce.
 1. Doporučený seznam věcí klienta:
 1. Co na sebe (každý den):
  • sportovní oblečení – dle aktuálního počasí a uvážení rodičů
  • sportovní pevnou obuv na ven
 2. Do větší tašky, kterou si nechají na Klínech po celou dobu tábora:
  • holínky, 1x sportovní obuv do tělocvičny – ne s černou podrážkou, 1x tepláky, 2x ponožky (ne kotníčkové), 1x triko s krátkým rukávem, 1x triko s dlouhým rukávem, 1x mikinu, pláštěnku nebo nepromokavou bundu, teplou bundu (na Klínech může být velice chladno), kšiltovku, plavky, ručník,batůžek (na výlety), repelent, opalovací krém, láhev na pití
  • pokud budou mít klienti některou věc mokrou, nebo hodně špinavou, odvezou ji domu na výměnu – klient bude zákonným zástupcem poučen o každodenní kontrole svých věcí a případným odvezením k výměně
 3. Ostatní věci, které by děti případně potřebovaly na určitý den, upřesní organizátor den nebo více dní předem v průběhu tábora při předávání klientů u autobusu.
 4. Dokumenty, které budou předány zdravotníkovi u autobusu v den nástupu:
 • Kopii kartičky pojištěnce.
  • Kopii zdravotní způsobilosti potvrzenou doktorem (platí 2 roky od data vystavení).
  • Potvrzení o bezinfekčnosti klienta (s datem nástupu na kurz).
  • Očkovací průkaz s povinnými očkováními dle platného zákona- neodevzdává se, pouze se kontroluje.
 1. Informace k vybavení:
  • Všechny věci a oblečení musí být čitelně podepsané.V případě, že nějaká věc nebude označena, organizátor si vyhrazuje právo věc podepsat.
  • Cenné a drahé věci (telefony, tablety, notebooky, řetízky apod.) jsou doporučeny nechat doma. Klienti je nebudou vůbec potřebovat. Za jejich ztrátu či poškození organizátor neručí.
  • Je doporučeno starší oblečení, může dojít k zašpinění či poškození, za které organizátor neručí.
  • Počet vrstev oblečení zvolí klient dle uvážení a aktuálního počasí a předpovědi - raději více, než méně.
  • Klienti si budou moci batůžky a tašky uschovat do uzamčených prostorů určených pro letní tábor a budou k nim mít během dne přístup v doprovodu instruktora. Za jejich ztrátu či poškození organizátor neručí.
  • Za ztrátu či poškození veškerých věcí organizátor neručí.
 1. Změny a zrušení sjednaných služeb
 1. Organizátor má právo zrušit turnus tábora, jestliže před jejím zahájením nebude dosaženo minimálního počtu klientů, kterým je podmíněna realizace akce.
 2. Organizátor může změnit program v důsledku neodvratitelné události, např. nepříznivé klimatické nebo povětrnostní podmínky. O zrušení nebo přerušení akce rozhoduje organizátor.
 3. Veškeré změny oznamuje klient nebo jeho zákonný zástupce organizátorovi výhradně e-mailem.
 1. Odstoupení od smlouvy, storno podmínky
 1. V případě onemocnění klienta a následném omluvením z tábora alespoň3 dny a více před zahájením akce a nenastoupení z důvodu nemoci již na 1. den tábora, vrací organizátor klientovi celou částku kurzovného.
 2. V případě onemocnění klienta méně než 3 dny před zahájením táboru a nenastoupení z důvodu nemoci již na 1. den tábora, vrací organizátor klientovi 50% zaplacené částky.
 3. V případě nemoci či absence klienta z jiného důvodu v průběhu táboru se zaplacená částka nevrací.
 4. Vrácení peněz proběhne pouze po předložení lékařského potvrzení.
 5. Odstoupení od smlouvy oznamuje klient nebo jeho zákonný zástupce organizátorovi výhradně e-mailem.
 1. Závěrečná ustanovení
 1. Zaplacením příslušné částky za tábora odesláním elektronického formuláře online rezervace klient potvrzuje, že se s těmito všeobecnými podmínkami seznámil, souhlasí s nimi a v plném rozsahu je přijímá.
 2. Klient dává zaplacením služby organizátorovi souhlas se zpracováním svých osobních údajů předaných při registraci za účelem jeho řádné identifikace. Klient tento souhlas uděluje na dobu neurčitou a nejdéle do odvolání tohoto souhlasu. Organizátor se zavazuje zpracovávat osobní údaje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Organizátor bude předané osobní údaje využívat výlučně za účelem poskytování služeb klientovi.
 3. Právní vztahy a vzájemná práva a povinnosti organizátora a klienta, které neupravují tyto obchodní podmínky, se řídí obecně závaznými právními předpisy.
 4. Platnost těchto obchodních podmínek je od 1. 9. 2019.
 5. Organizátor si vyhrazuje právo na změny v těchto obchodních podmínkách.

V Klínech

Poslední úprava 25.2.2021

TáboryObchodní podmínky

© 2021 Insion.cz

ZIMLET Klíny, s.r.o
ve Sport areálu Klíny
Rašov 64, 436 01 Klíny

Tel.: +420 606 862 686
Email: zimlet.rezervacegmail.com

Přihlášení:


 

Platební brána ComGate (https://www.comgate.cz/cz/platebni-brana):